ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

XXVII Регионален конкурс: " Пижо и Пенда" ЦПЛР ОДК гр. Шумен/ Грамота за Емир, Айча, Онур/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител