ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали