ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

За нас

Център за специална образователна подкрепа ЦСОП Д-р Петър Берон в град Кърджали обучава деца и ученици със СОП и с умствена изостаналост.

 

Обучението на ученици със СОП се извършва по индивидуална образователна програма за всяко дете, отчитаща неговия капацитет и възможности. Малкият брой на учениците, позволява индивидуална работа с всяко дете за развиване на неговите умения и способности.

 

Обучението в учебното заведение е целодневно и включва учебни часове по програма за помощните училища. Обучението на деца и ученици със СОП и с умствена изостаналост се осъществява чрез специални учебно - технически средства и индивидуалните образователни програми.

 

ЦСОП разполага с добре поддържана материална база и голям екип от квалифицирани преподаватели.

 

Към ЦСОП Доктор Петър Берон град Кърджали има и пансион, като първоначално капацитета на пансиона е за 39 ученици, но в момента е за 30.

 

Стаите в центъра са за по 2-3 деца със самостоятелен санитарен възел. Отоплението в пансиона към ЦСОП Петър Берон е чрез парно с котелно на дизелово гориво. Сградата е санирана и с достъпна архитектурна среда. Разполага с нов асансьор.

 

ЦСОП Д-р Петър Берон град Кърджали се поддържа със средства от делегиран бюджет и с помощта на дарения от френската фондация Хиацинт Одюро.