ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Материална база

ЦСОП „Д-р П. Берон”-Кърджали разполага с добра материална база. На първи етаж на сградата е  общежитие с 8 спални помещения.

На втори етаж са разположени кабинети за терапевти – психолог, арт терапевт и кабинет по Физическо възпитание и спорт и ЛФК, сензорна зала и кабинети за провеждане на учебни занятия на изнесените паралелки в начален етап – 2 сборни групи 1-4 клас. В кабинета на психолога се провеждат учебни занятия в свободните часове.

Кабинетът на психолога е оборудван със секционни шкафове, образователни дидактични материали, конструктори, игри за логическо развитие, пъзели, кукли, канцеларски материали.

Класна стая „Монтесори среда”

Оборудвана с материали за различните обучителни области на знание – практичен живот, сензорно развитие, развитие на речта, математика, околен свят – човек, растителен и животински свят, география, физика, време, изкуства.

Кабинетът „Арт терапия” е оборудван с нови секционни шкафове, модулни масички, образователни материали, материали за изобразително изкуство и конструиране, кукли, реквизит за куклен театър, прежди, които се  използват за развитие на творческия потенциал на децата и учениците.

Кабинетът по Физическо възпитание и спорт и ЛФК е оборудван с фитнес уреди – степер, велоергометър, кростренажор, гимнастически топки, тояжки, меки топки, балансиращ таралеж, рингове, гимнастически постелки, малък баскетболен кош, стълба за бързина и ловкост, въже. Уредите и пособията се използват за постигане в максимална степен на двигателна активност и възстановяване на функционалната пълноценност на учениците.

Сензорната зала е оборудвана  с два броя кули (с непрекъснато променящи се цветове и движещи се мехури) с платформи и акрилно огледало,  мрежа с ефект „Космос” оптични фибри, соларен проектор с 2 тематични диска – планети и звездно небе, въртяща се огледална сфера, LED панел, мокетено образователно килимче, 11 меки шестоъгълни модули за под, маса, стелаж с дидактични материали. Наличните ресурси се използват за сензорна стимулация, за подобраване на тактилните усещания, зрителните възприятия, фината моторика и познавателните умения на децата и учениците със специални потребности.

На трети етаж на сградата на ЦСОП са разположени логопедичен кабинет, компютърен кабинет и 4 кабинета  за редовни учебни занятия.

Логопедичният кабинет е оборудван с нови секционни шкафове, настолни игри, картинки, играчки, логопедични карти и други дидактични материали за автоматизация на звукове, развиване на умения за комуникация, развиване на общата и фина моторика, гнозисни и праксисни процеси.