ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ  

1. ЕМИЛИЯ  МИТРЕВА- Директор

2. КРАСИМИРА  СТОЙКОВА- Старши учител на деца с умствена изостаналост

3. АНТОНИЯ НИКОЛОВА- Психолог училищен

4. ДИМИТЪР  КУТЕЛОВ- Старши Възпитател

5. ПЕНКА  ХРИСТОВА-Старши учител на деца с умствена изостаналост

6. ДИЯНА  МОМЧИЛОВА- Старши учител теоритично обучение

7. ВИОЛЕТА  РУСЕВА- Старши учител на деца с умствена изостаналост

8. ДАНИЕЛА  МЕЧТАНОВА- Логопед

9. СВЕТЛА  ВЕЛЕВА- Старши учител на деца с умствена изостаналост/ДЦО/

10. ИВАН ГЕНЕВ -  Учител на деца с умствена изостаналост/ДЦО/

11. ПЕТЯ  ДИМИТРОВА- Старши учител на деца с умствена изостаналост/Арт терапевт/

12. СЕМРА  ХАСАН- Учител на деца с умствена изостаналост

13. ВЕНЦИСЛАВ  НИКОЛОВ- Учител на деца с умствена изостаналост

14. ИРЕНА  ЛИЧЕВА- Учител на деца с умствена изостаналост/ДЦО/

15. СЕМРА ЙОЗГЮР-  Учител на деца с умствена изостаналост

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1. МИЛЕНА  ДИМИТРОВА- Главен счетоводител

2. СЕВИМ АПТУРАМАНОВА- Касиер домакин

3. МЕХМЕД  РАИФ- Огняр

4. КАЛБИЕ  ДУРМУШ- Готвач

5. СВЕТЛА ЧОЛАКОВА-  Чистач/хигиенист

6. АЙСЕР ХАСАН - Пом. готвач

7. СЕВИМ  АПТУРАМАНОВА- Чистач/хигиенист