ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Учебно- тренировъчно занятие на тема: „Поведение и действия на учениците и персонала в ЦСОП „Д-р П. Берон“ при пожар“

        Под ръководството на служители на РС „ПБЗН“ се проведе учебно-тренировъчно занятие на тема: „Поведение и действия на учениците и персонала в ЦСОП „Д-р П. Берон“ при пожар“. С внимание и интерес бяха изслушани основните правила за действие при възникване на пожар в училище или вкъщи и затвърдени при последвалата беседа. Отиграна беше ситуация при пожар в училище. Извън сградата на центъра беше наблюдавана тренировка на служителите на „ПБЗН“. Интерес предизвика пожарният автомобил и неговото оборудване, както и сирената – сигнал за пожар.