ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Участие в Национален конкурс " Шарено петле"- Модул 1: Фотография- " В полите на Странджа". Конкурсът  е организиран от РУО гр. Бургас и ОДК гр. Средец. Награда - Емир от I- ви клас с ръководител П. Христова.