ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

ТРАДИЦИОННИ КОЛЕДНИ КОНКУРСИ – ОБЩИНА СВИЩОВ – РУО гр. СВИЩОВ

 

Участници: Емир Ф. Алиев – 9г.; I група / II клас

                        Айча Тунджай Шакир – 9г.; I група / II клас

                        Онур Шахин Мюмюн – 9г.; I група/ II клас

                        Ръководител: Пенка Ат. Христова (старши учител)

 

РЕЗУЛТАТИ: НАПРАВЛЕНИЕ ,,ПРАЗНИЧНА УКРАСА“ – ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (7 – 11 години) -

ГРАМОТА -  ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА и ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ за всички деца от групата