ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

 „Моят безопасен път“ – Занятие организирано по повод Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП 15.11.2022 г.

 Ръководител: В. Русева