ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Отбелязване на Световния ден против тормоза в училище   /Ден на розовата фланелка/

                Всяка последна сряда на м. февруари по света се отбелязва Световния ден против тормоза в училище. В ЦСОП „Д-р П. Берон“ се проведе разговор-беседа за формите на тормоз и насилие. Припомнени бяха правилатаза толерантно поведение. Учениците изработиха табло със символи „Розова пеперуда“ в знак на присъединяване и съпричастност.