ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Национален конкурс за детска рисунка на тема:
,,Пчелите и медът", организиран от
Народно читалище ,,Свтлина 1929г."- с. Долно Белево,
Община Димитровград 
 
Участващи ученици: Емир Ф. Алиев - 9г.; I група/ II клас
Онур Ш.Ммюмюн - 9г.; I група/ II клас
р-л: П. Христова (старши учител)