ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Национален конкурс за български народни гатанки: " Що е то?"

 Участие в Национален конкурс за български народни гатанки: ,,Що е то?",
организиран от Народно читалище ,,Хр. Ботев - 1910г."- с. Голямо Соколово, Общ. Търговище.
Получена награда - грамота от участие на учениците от I група/ II клас