ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Нац. състезания по озеленяване и цветарство

Националнo състезаниe по озеленяване и цветарство - Пловдив, 2017,2018 г., работа по програма по "Еразъм+" - проект "Професионална реализация на ученици със СОП в цветарство и озеленяване"-2017 г.;