ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Конкурс за деца и ученици със СОП " Споделен, Очакван и Пъстър Великден"

Участие на учениците от 1-ва група/ 2-ри клас Емир Алиев и Онур Шахин с р-л П. Христова от ЦСОП- гр. Кърджали в Конкурс за деца и ученици със СОП "Споделен, Очакван и Пъстър Великден" с кауза  "Подарете бъдеще на Мишо" .

 Получени благодарности от директора на  ЦСОП- гр. Враца за ЦСОП- гр. Кърджали- "Конкурсът за деца и ученици със СОП "Споделен, Очакван и Пъстър Великден" с кауза  "Подарете бъдеще на Мишо"  приключи, оставяйки след себе си следа от обединение и желание за подкрепа!  Благодарим, че насърчавате творчеството и чувството на съпричастност!".