ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Конкурс " Мартеница аз ти връзвам"- ЦПЛР ОДК гр. Вълчедръм/ Грамоти за Емир, Айча и Онур/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител