ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Национален детски конкурс „Червено-бели вдъхновения“, организиран от Народно читалище „Пробуда-1896“, гр. Суворово, обл. Варна – до 21.02.2022 г.

Втора награда в категория „Пано и първомартенска украса“ за Васил Иванов от 4 кл. с ръководител П. Христова.