ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Конкурс " Баба Марта 2023 г." гр. Свищов / Грамоти за Емир и Айча/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител