ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

 Коледа в ЦСОП „Д-р П. Берон“ – тържество с участието на ученици и колеги от основни училища и професионални гимназии, в които са записани учениците от ЦСОП; Организатор: ръководители на групи 3-7 кл. и 8-10 кл.