ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Информирани и здрави

Проект “Информирани и здрави” – 07.05.2019 г.

По време на иновативната седмица и реализация на проекта “Информирани и здрави” учениците от 9 английска втора на ЕГ“ Христо Ботев” в Кърджали проведоха открити уроци с децата от Центъра за специална образователна подкрепа “Д-р Петър Берон”. Заедно обсъждаха и дискутираха интересни теми.