ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Участие на учениците от ЦСОП „Д-р П. Берон“ в Европейска седмица на спорта /23-30 септември 2022 г. / / публикация във в-к „Нов живот“ от 30.09.2022 г./.

I-ва група с ръководител  П.Христова