ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Детски конкурс- изложба: " Баба Марта бързала, мартенички вързала" - ЦПЛР гр. Ст. Загора/ Грамота за Емир, Айча, Онур/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител