ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

ЦСОП „Д-р П. Берон“ отбеляза  Международния ден на хората със синдром на Даун – 21 март 2023 г.

      Наши гости бяха ученици от ОУ „Св. Кл. Охридски“ и ОУ „П.К.Яворов“.