ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

21.11.2021 г. – Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП