ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

В ЦСОП - Кърджали бе отбелязан с много радост, песни и приятни занимания Международния ден на детето 1-ви юни.