ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Отбелязваме Международния ден на приятелството, обявен от Общото събрание на ООН

      Учениците от ЦСОП „Д-р П. Берон“ отбелязаха международния ден на приятелството заедно със своите приятели от ПГ по строителство „Хр. Смирненски“.

„ПРИЯТЕЛСТВОТО не е голямо нещо. То е милион малки неща“