ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

тема: „Комуникацията – врата към света”. Системата за комуникация МАКАТОН.