ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Зелено училище в гр. Приморско

За пореден път фондация „Хиацинт Одюро”- Франция спонсорира почивка за 18 ученици от ЦСОП „Д-р П. Берон”в ММЦ – гр. Приморско.