ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

УЧЕНИЦИ ОТ ЦСОП"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" КЪРДЖАЛИ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"