ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЦСОП „Д-р ПЕТЪР БЕРОН“- КЪРДЖАЛИ

Професионална панорама 2021 г. приключи на 15.05.2021 г. с провеждане на последното от Националните състезания на професиите, организирани от МОН – Национално състезание „Озеленяване и цветарство“. Домакин на състезанието бе Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – Сандански. Сред 14-те отбори, участници от професионални гимназии в страната, беше отборът на Център за специална образователно подкрепа „Д-р П. Берон“- Кърджали, в който се обучават ученици със специални образователни потребности по специалност „Озеленяване и цветарство“.

Отборът от 2 момичета – Бурджу Ахмед и Мелек Мюмюн с ръководители В. Русева и Св. Велева представи актуални и много красиви  букет и аранжировки с пролетни цветя и заслужено получи Грамота за първо място сред учениците със СОП.

Специални поздрави и признание за труда за нашите участници поднесе директорът на Дирекция „Професионално образование“ в МОН – г-жа М. Гатева и журито от професионални флористи.