ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Участие в Национален конкурс за рисунка "Моят празник", организиран от Община Стара Загора и ЦПЛР- гр. Ст. Загора. ЦСОП " Д-р Петър Берон" - Кърджали участва с три рисунки и за отлично представяне е присъдена грамота на ръководителя Виолета Русева.