ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

V-ти Национален конкурс за Коледна картичка, организиран от НЧ Бялата лястовица“, гр. Дулово /Сертификати за участие на Онур Ахмед - 1 кл. и Бурджу Ахмед – 10 кл. с ръководители Св. Велева и П. Димитрова и Емир Фатмов с ръководител П. Христова“;