ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Конкурс „Коледа е магия“,  организиран от ЦПЛР, гр. Мизия – изработени елхичка и картичка от прежда;

Ръководители: Св. Велева и П. Димитрова