ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Световен ден против тормоза в училище

Отбелязване на Деня на розовата фланелка в ЦСОП „Д-р П. Берон“

Всяка последна сряда на м. февруари по света се отбелязва Световния ден против тормоза в училище. За поредна година учениците от ЦСОП, подкрепяни от своите учители, се присъединиха към инициативите „Не на тормоза!“, „Не на насилието!“.

Бяха поготвени презентация и практическо занятие по темата от екип от специалисти - преподавателите Св. Велева, П. Димитрова, Кр. Стойкова и С. Хасан. За финал в двора на центъра учениците пуснаха розови балони с послание „Аз избирам доброто!“.