ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Седмица на гората- мини проект " Зелено училище "

11-15 април 2022 г. - Седмица на гората

Реализиран мини проект „Зелено училище“ по идея и разработка на старши учител П. Христова, съвместна инициатива и сътрудничество  между ЦСОП „Д-р П. Берон“ и ОУ „Св. Кл. Охридски“ в реализирането на дейности, свързани с озеленяване на училищния двор, образователни игри, творческа работилничка на открито, изложба на ръчно изработени тематични ръкоделия.

Обичай природата и я пази, призовават четвъртокласници от училищата Климент Охридски и Петър Берон – Нов Живот (novjivot.info)