ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Проект по програма "Еразъм+" Договор №2019-1-BG01-KA102-061750

11 СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЦСОП „Д-р ПЕТЪР БЕРОН“- КЪРДЖАЛИ СЕ ЗАВЪРНАХА ОТ ОБУЧЕНИЕ В ИТАЛИЯ  ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

В периода  7 - 14 юли 2021 г. се проведе обучение на 11 специалисти - учители и непедагогически персонал от ЦСОП „Д-р П. Берон“ на тема „Цветарство и озеленяване-професия и бъдеще за учениците със специални образователни потребности“  по програма „Еразъм+“, ключова дейност „Образователна мобилност на граждани”. Мобилността включваше срещи и разговори с кмета и завеждащия отдел „Социални дейности“ в гр. Арона, разположен на езерото Лаго Маджоре, посещение на Дневния център за деца със специални потребности в града. Организирани бяха пътувания до живописните  Боромеови острови и великолепните цветни градини със специфични за региона Варезе растителни видове. Споделен беше опитът на ресурсни учители и представители на НПО в приобщаващото образование в Италия.

В градинката пред открития през 2019 г. паметник на българския поет Пенчо Славейков бяха проведени ползотворни  срещи на екипа на ЦСОП с Генералния консул на Република България в Милано Таня Димитрова и директора на българското училище в града Гергана Христова.

Предстои втора мобилност по програма „Еразъм+“ в същия регион на Италия– двуседмична учебна практика на 10 ученици със специални образователни потребности, обучавани в изнесени паралелки в ЦСОП „Д-р П. Берон“, специалност „Озеленяване и цветарство“. Такава учебна практика с 15 ученици беше реализирана по програмата и през 2017 г.

Целта е участниците в мобилността да се запознаят с историята, културата, традициите и бита на страната домакин, както и с многообразието на отглежданите растителни видове. Учениците ще повишат своите компетенции в професионалната сфера и по-конкретно в сферата на цветарството и озеленяването.