ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Учениците от група „ Обичаме животните и сме близо до тях“ с ръководител на проекта г-жа П. Христова и педагозите П. Пенева и И. Личева бяха партньори на Фондация „Четири лапи“ – гр. София и през м. януари 2021 г. приключиха успешно международния образователен проект „Децата се учат да защитават животните“ /The introduction of the FOUR PAWS project “Children learn to Protect Animals“/.

Моделът по проекта е пилотен, занимателен и гъвкав – предложи в разгърнат план през учебната година достъпни класни и извънкласни форми на работа с учениците и осъществи изграждането на общи ценности в мултикултурна среза. Темите в образователната програма са актуални – изучаване на животинския свят, образоване на децата в отговорност и хуманност към проблемите на животните. Всичко е обвързано с индивидуалните потребности и възможностите на учениците със СОП от центъра.

Образователният модел даде възможности за осъществяване на различни идеи за активности и различни малки проекти в групата. Лесно бе мултиплициран и в него успешно се осъществи индивидуална работа с ученик, работа по двойки, работа в голяма група, включване и участие на родителите в него по всяко време и във всяка дейност.

автор: Пенка Христова