ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Открит урок по случай 16 ноември – Международен ден на толерантността на тема: „Аз съм толерантен“