ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Отбелязване на 25 март- Ден на търпението в ЦСОП "Д-р Петър Берон"- гр. Кърджали

Традиция е в ЦСОП „Д-р П. Берон“ да бъдат отбелязвани бележити дати, събития, инициативи.

Хареса ни идеята за реализиране на дейности, свързани с обявената от Общински съвет по наркотични вещества Благоевград инициатива за отбелязване на 25 март като Ден на търпението. Подкрепихме идеята като продължение на дейностите ни, подготвени съвместно с Общински съвет по наркотични вещества Кърджали в периода от 09.01. до 13.01.2023 г. с изложба „Не“ на агресията!  „Не“ на наркотичните вещества и алкохола!“ и организираните ролеви игри, възпитавайки децата и младежите в емпатия, търпение, съпричастност и разбиране към съученици и приятели.

Включвайки се в инициативата, изработихме знак /емблема/. На импровизирано събитие в центъра бяха презентирани притчи и приказки за търпението. Знакът беше разпечатан на хартия и поставен на дрехата на всеки участник. Емблемата е изложена на видно място в ЦСОП „Д-р П. Берон“, за да ни напомня ежедневно да бъдем търпеливи, разбиращи и толерантни.