ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Общински конкурс за изобразително и приложно изкуство " Кукери играят, добро вещаят" гр. Ямбол, общ. Тунджа/ Участие на Емир, Айча, Онур/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител