ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Организиране на изложба „Не“ на агресията!  „Не“ на наркотичните вещества и алкохола!/09.01.-13.01.2023 г. с участието на специалисти от Обществен съвет по наркотични вещества, гр. Кърджали.                                                                                                     / публикация във в-к „Нов живот“ от  11.01.2023 г./Организатор: П. Христова.