ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Национално състезание "Озеленяване и цветарство"

28-30 април 2022 г. Участие на отбор от ЦСОП „Д-р П. Берон“ в Национално състезание „Озеленяване и цветарство“, гр. Бургас.

Отборът от ЦСОП „Д-р П. Берон“-Кърджали беше представен от учениците със специални образователни потребности Айше Ахмед и Бурджу Ахмед от професионална паралелка „Озеленяване и цветарство“ с ръководители старши учители Дияна Момчилова и Виолета Русева. За отличното представяне в Националното състезание им бяха връчени грамоти и награди от Маргарита Гатева – образователен експерт в МОН.

Цветарите от ЦСОП „Д-р П. Берон“ Кърджали се завърнаха от участие в Национално състезание по озеленяване и цветарство – Нов Живот (novjivot.info)