ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

 

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС: ,,НАЙ-ЗДРАВОСЛОВНА РЕЦЕПТА ЗА УЧИЛИЩЕ 2023г.“

 Участници: Онур Шахин Мюмюн – 9г.; I група/ II клас

                        Р-л: Пенка ат. Христова (ст. учител)

РЕЗУЛТАТИ:  ГРАМОТА и СЕРТИФИКАТ