ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Национална изложба за ученическо творчество "Заедно"

Участие в Национална изложба за ученическо творчество “Заедно”  12-14 април 2019 г.,                             гр. Лясковец за ученици от I-IV клас

Ръководители:      Пенка Христова – старши учител

                          Светла Велева – старши учител