ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Национална изложба за ученическо творчество " Заедно"

 Национална изложба за ученическо творчество „ЗАЕДНО“

Участие на ученици от IV клас с ръководител П. Христова в Националната изложба.

Прикачени документи

ГРАМОТА
ГРАМОТА
ГРАМОТА