ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

2 Национален конкурс за детска рисунка:
,,Свети Трифон Зарезан"- НЧ ,,Развитие - 1926г."- с. Стража, Област Търговище.
Получена грамота от участие- Онур Ш. Мюмюн - 2 клас 
с ръководител П. Христова - старши учител