ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Трета награда в Национален конкурс " В очакване на Коледа" под надслов "С кукла Ная, уча, пея и мечтая"

Участие на ученици от ЦСОП - Кърджали с ръководители Виолета Русева, Пенка Христова, Петя Димитрова, Светла Велева и Лейла Рамаданова.