ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Конкурс „Най-оригинален тиквен фенер“, гр. Кърджали. Участие на Емир Фатмов, 1 клас, с подкрепа от родител.

       Ръководител: П.Христова