ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Национален конкурс :" Лазарка мома гиздава" - Национален дворец на децата- гр. София / Участие на Емир, Айча и Онур/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител