ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Национален конкурс " Баба Марта бързала, мартенички вързала"- с. Имренчево, общ. Велики Преслав, обл. Велико Търново/ Грамота за Айча/  с ръководител Пенка Христова – ст. учител