ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Международния ден на хората със Синдром на Даун

      Учениците от ЦСОП "Д-р Петър Берон" - Кърджали и 4 клас от ОУ "Св. Кл. Охридски"  подкрепиха "слънчевите хора на планетата" с поредна своя съвместна инициатива, обути с шарени чорапки и участвайки в организираните в центъра спортни игри. Класните ръководители В. Русева, Й. Назърова и К. Георгиева и други учители от ЦСОП се включиха в детските игри. Пролетното настроение завладя всички. Обещаха си отново да участват в общи извънкласни дейности и училищни празници.